ราคาเครื่องดื่ม ชุดละ 250 บาท

น้ำเปล่า 1.5 ลิตร 2 ขวด
น้ำอัดลม 1.25 ลิตร 3 ขวด
โซดาสิงห์วันเวย์ 5 ขวด
น้ำแข็งตลอดงานพร้อมพนักงานเดินเสิร์ฟน้ำแข็ง